Menu

Nove objave v Uradnem listu

30. 10. 2017

Oktobra v UL

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne, 27.10.2017

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2E)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-A)
 • Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja za varnostnika
 • Koeficient rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2017

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne, 20.10.2017

 • Kolektivna pogodba za lesarstvo
 • Dodatek št. 11 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije
 • Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2017

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne, 13.10.2017

 • Uredba o mediaciji v sporih v zvezi z avtorsko in sorodnimi pravicami
 • Pravilnik o obrazcu vloge za izdajo potrdila A1

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne, 6.10.2017

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-D)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekciji dela (ZID-1A)
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o izboru in financiranju programov javnih del