Menu

Dopolnjena odredba o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela

2. 10. 2017

V Uradnem listu št. 52/2017 z dne 22.9.2017 je bila objavljena Odredba o dopolnitvi Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela, in sicer so bili k dosedanjim poklicem, za katere v postopku izdaje enotnega dovoljenja ali pisne odobritve poda Zavod za zaposlovanje soglasje za zaposlitev brez ugotavljanja izpolnjevanja pogoja, da v evidenci brezposelnih oseb ni ustrezne brezposelne osebe, če bo tujec opravljal enega od naštetih poklicev, dodani naslednji poklici: Elektroinštalaterji/elektroinštalaterke (koda 7411), Zidarji/zidarke ipd. (koda 7112) in Tesarji/tesarke ipd. (koda 7115).