Menu

Za mlade s posebnimi potrebami: lažji prehod na trg dela

4. 9. 2017
Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve je objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov "Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela." 
Za vključitev 2.100 oseb je predvidenih 4,2 milijona evrov.

V podporo prehodu mladih s posebnimi potrebami na trg dela so na ministrstvu pripravili javni razpis. Njegov namen je s celostnim pristopom in sistematičnimi projektnimi vsebinami vplivati na večjo socialno vključenost mladih s posebnimi potrebami ter prispevati k oblikovanju enotnega podpornega okolja kot vmesnika med šolo in trgom dela za opolnomočeni vstop ciljne skupine na trg dela.

Razpoložljiva sredstva

Skupaj je razpoložljivih 4.200.000,00 evrov, od tega:

  • 80 % ESS in 20 % SLO,
  • 2.310.000,00 evrov v KRVS in 1.890.000,00 evrov v KRZS,
  • 420.000 evrov za projekt koordinacije in 3.780.000 evrov za projekte prehoda.

Rok za oddajo vlog: 2. 10. 2017 do 15. ure.


Več o razpisu preberite tukaj.