Menu

Julij 2017 v UL

11. 8. 2017

V Uradnem listu RS je bilo med drugim v mesecu juliju 2017 objavljeno:

Uradni list RS, št. 41/2017 z dne, 28 .7 .2017

-       Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije

-       Poročilo o gibanju plač za maj 2017

 

Uradni list RS, št. 40/2017 z dne, 21. 7. 2017

-       Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2D)

-       Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije

 

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne, 14 .7. 2017

-       Sklep o razširjeni veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami

-       Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za junij 2017

-       Razlagi določb Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti

 

Uradni list RS, št. 36/2017 z dne, 11. 7. 2017

-       Odredba o usklajeni višini minimalnega dohodka od julija 2017

 

Uradni list RS, št. 35/2017 z dne, 7. 7. 2017

-       Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije

-       Razlaga Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije

 

Uradni list RS, št. 34/2017 z dne, 4.7.2017

-       Zakon o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa (ZDPIDŠ)