Menu

Razlaga KP za kmetijstvo

21. 8. 2017

SOLIDARNOSTNA POMOČ – RAZLAGA KOLEKTIVNE POGODBE ZA KMETIJSTVO IN ŽIVILSKO INDUSTRIJO

Socialni partnerji so sprejeli uradno razlago 3. točke 2. odstavka 64. člena Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo (UL RS, št. 67/16), ki se nanaša na solidarnostno pomoč. Socialni partnerji so se opredelili, da se v primeru, ko delavec postane invalid II. kategorije ali je odsoten zaradi bolezni v trajanju več kot 6 mesecev, o višini solidarnostne pomoči dogovorita delodajalec in sindikat pri delodajalcu, saj višina solidarnostne pomoči za navedena primera ni določena v tarifni prilogi kolektivne pogodbe dejavnosti.