Menu

Novo javno povabilo Zaposli.me 2017-2019

4. 8. 2017

Zaposlitev za 9.526 brezposelnih iz vse Slovenije

Zaposli.me 2017-2019

Na spletnih straneh Zavoda za zaposlovanje so včeraj objavili javno povabilo za zaposlitev brezposlenih iz vse Slovenije.

Delodajalci lahko pridobijo subvencijo 5.000 do 7.000 EUR za zaposlitev brezposelnih iz ciljnih skupin programa, ki so podrobneje opredeljene v javnem povabilu. Predvidena je zaposlitev skupaj 9.526 brezposelnih s stalnim prebivališčem v vzhodni in zahodni kohezijski regiji.

Povabilo je odprto do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 7. 2019 do 14.45, ko se izteče skrajni rok za predložitev ponudb. Delodajalci lahko ponudbo oddajo samo elektronsko, na njihovem Portalu za delodajalce, kjer se je pred prvo uporabo treba registrirati.   

Za subvencionirane zaposlitve je na voljo dobrih 50 milijonov EUR, ki jih financirata Republika Slovenija (20 %) in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 % celotne vrednosti). Šestdeset odstotkov vseh sredstev je namenjenih za brezposelne s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji, 40 % pa za brezposelne s stalnim prebivališčem v zahodni Sloveniji.

V subvencionirano zaposlitev pri delodajalcih bodo vključevali brezposelne, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev:

  • so dopolnili 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
  • so starejši od 50 let in so najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
  • so dopolnili 30 let ali več, imajo končano največ osnovno šolo in so najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
  • so dopolnili 30 let ali več ter bodo, po vključitvi v program socialne vključenosti in aktivacije, znova postali dejavni na trgu dela.

Več informacij za delodajalce in brezposelne pa najdete na njihovi spletni strani.


Vir: Zavod za zaposlovanje