Menu

Povračilo stroškov za usposabljanje na delovnem mestu (za starost 30 in več let)

20. 7. 2017

Na voljo je okvirno 7,37 milijonov EUR

Zavod RS za zaposlovanje je 17. 7. 2017 objavil javno povabilo za: usposabljanje na delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja. Za brezposelne v starosti 30 let in več, ki ustrezajo ciljni skupini javnega povabila. Odprto je do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 11. 2018.

Na voljo je okvirno 7,37 milijonov EUR.

V usposabljanje na delovnem mestu je predvidena vključitev okrog  4.000 brezposelnih oseb  pri delodajalcih iz vse Slovenije.

Kaj ponuja povabilo?

Omogoča vam, da brezposelne spoznate v konkretni delovni situaciji in jih usposobite za predvideno delovno mesto, v skladu s programom usposabljanja, ki ga predlagate v ponudbi na javno povabilo.  

Usposabljanje traja:

  • 2 meseca (enostavna, nezahtevna in manj zahtevna delovna mesta) ali
  • 3 mesece (zahtevna in bolj zahtevna delovna mesta).

Povrnjeno dobite upravičene stroške za izvedeno usposabljanje. Strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca znaša:

  • 370,00 EUR za dvomesečno usposabljanje in
  • 493,00 EUR za trimesečno usposabljanje.

Udeležencem zavod izplača dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz.


V usposabljanje na delovnem mestu se lahko vključijo brezposelni, ki so:

  • starejši od 50 let in prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece,
  • stari 30 let in več in prijavljeni med brezposelnimi najmanj 12 mesecev (dolgotrajno brezposelni),
  • stari 30 let in več, imajo največ končano ali nedokončano osnovno šolo (ISCED 2) in so prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece. 
  • posamezniki, ki se vključujejo na trg dela po zaključenem programu socialne aktivacijeoziroma so v določenem obdobju v večjem delu zastopane v evidenci brezposelnih oseb
     
Vse informacije, ki jih potrebujete glede razpisa, najdete na spletni strani Zavoda za zaposlovanje!

Vir: www.ess.gov.si