Menu

Junija novo v Uradnem listu

5. 7. 2017

V Uradnem listu RS je bilo med drugim v mesecu juniju 2017 objavljeno:

Uradni list RS, št. 32/2017 z dne, 30. 6. 2017

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI-B)
 • Zakon o dopolnitvi Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI-A)

Uradni list RS, št. 29/2017 z dne, 9. 6. 2017

 • Zakon o dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (ZSV-G)
 • Zakon o dopolnitvi Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI-A)

Uradni list RS, št. 27/2017 z dne, 2. 6. 2017

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA-A)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1C)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1E)
 • Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del
 • Poročilo o gibanju plač za marec 2017
 • Pristop FIDESa k Aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti
 • Odpoved Kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami