Menu

SPREMEMBA NAJNIŽJE URNE POSTAVKE ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE

3. 7. 2017

Od 1. julija 2017 mora bruto urna postavka za opravljano uro študentskega dela znašati vsaj 4,61 €.

Povišanje bruto urne postavke za opravljeno študentsko delo je določeno z Odredbo o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del (UL RS, št. 27/2017), ki jo je sprejel Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.