Menu

Novo v Uradnem listu

5. 6. 2017

V Uradnem listu RS je bilo med drugim v mesecu maju 2017 objavljeno:

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne, 26.5.2017

  • Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
  • Aneks št. 1 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo


Uradni list RS, št. 25/2017 z dne, 19.5.2017

  • Zakon o vajeništvu
  • Pristop h Kolektivni pogodbi za dejavnost zasebnega varovanja


Uradni list RS, št. 24/2017 z dne, 12.5.2017

  • Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku za nadomestila za poklicno rehabilitacijo
  • Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine

 

Uradni list RS, št. 23/2017 z dne, 5.5.2017

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2C)
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1G)
  • Valorizacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2016