Menu

Zakon o vajeništvu

29. 5. 2017

V Uradnem listu RS št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017 je bil objavljen Zakon o vajeništvu, s katerim se na področje srednjega poklicnega izobraževanja uvaja možnost večjega obsega praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu. V vajeniški obliki izobraževanja se najmanj 50 odstotkov izobraževalnega programa izvede kot praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu, najmanj 40 odstotkov izobraževalnega programa pa izvede šola, od tega vse splošno izobraževalne predmete. Praktično usposabljanje z delom se lahko izvaja pri enem ali več delodajalcih, v okviru mednarodnih programov mobilnosti z namenom praktičnega usposabljanja, lahko pa deloma v medpodjetniških izobraževalnih centrih kot to določa zakon, ki ureja poklicno in strokovno izobraževanje.

Pri izvajanju izobraževanja za pridobitev srednje poklicne izobrazbe na podlagi pogodbe o vajeništvu delodajalci in šole sodelujejo z namenom zagotavljanja kakovostnega izvajanja izobraževalnega programa, pri čemer je delodajalec odgovoren za kakovost praktičnega usposabljanja z delom, šola pa je odgovorna za kakovost izobraževalnega dela v šoli. Pristojne zbornice skrbijo za usposabljanje vajencev za poklice v dejavnostih, za katere so pristojne.

Pred vpisom v šolo delodajalec in vajenec skleneta pogodbo o vajeništvu, v kateri sta delodajalec in vajenec dolžna upoštevati določbe Zakona o vajeništvu in drugih zakonov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca.

Zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne šest mesecev po njegovi uveljavitvi. Poskusno bo vajeniška oblika izvedbe programov srednjega poklicnega izobraževanja zaživela že v šolskem letu 2017/2018. Namen poskusnega uvajanja vajeništva je preveriti ustreznost zakonske ureditve, ki jo prinaša predlog Zakona o vajeništvu (v postopku sprejemanja v Državnem zboru),  s pomočjo neposrednega izvajanja vajeniške oblike izobraževanja za izbrane poklice.

Več o tem si lahko preberete na spletni strani Gospodarske zbornice Slovenije.