Menu

Dodatek h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije

15. 5. 2017

V Uradnem listu RS, št. 22/2017, z dne 28. 4. 2017, je bil objavljen Dodatek št. 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije (Dodatek), ki v Tarifni prilogi nadomešča 1. točko: najnižja osnovna plača in 2. točko: regres.

Najnižje osnovne plače po novem znašajo:

Tarifni razred

Najnižja mesečna osnovna plača za 174 ur v €

Najnižja osnovna plača na uro v €

I.

525,48

3,02

II.

581,16

3,34

III.

640,32

3,68

IV.

732,54

4,21

V.

798,66

4,59

VI.

930,90

5,35

VII.

1.089,84

6,26

VIII.

1.245,84

7,16

IX.

1.468,56

8,44

 

Najnižji polni regres po novem znaša 906 €.

Ostale točke Tarifne priloge ostanejo še naprej v veljavi.

Dodatek je začel veljati in se uporabljati s 1. 5. 2017.