Menu

Delno zaprto javno povabilo za usposabljanje brezposelnih mladih na delovnem mestu

5. 5. 2017
S 3. majem 2017 je Zavod za zaposlovanje delno zaprl javno povabilo delodajalcem za usposabljanje brezposelnih mladih na delovnem mestu. Zaprtje velja za kohezijsko regijo vzhodna Slovenija zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev.

Vendar, ponudbo na javno povabilo še naprej lahko oddajo delodajalci iz vse Slovenije. Njihova ponudba pa bo lahko sprejeta le, če bo v usposabljanje smiselno vključiti brezposelne mlade s stalnim prebivališčem v zahodni Sloveniji, zaprtje povabila se namreč nanaša na kraj stalnega prebivališča brezposelnih mladih, ki se lahko udeležijo usposabljanja na delovnem mestu (zaradi razdelitve vseh razpoložljivih sredstev se tako ne morejo več vključiti brezposelni mladi, ki imajo stalno prebivališče na območju vzhodne Slovenije).
 
Javno povabilo ostaja delno odprto za kohezijsko regijo zahodna Slovenija do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 5. 2017.