Menu

Objave v UL v marcu 2017

5. 4. 2017

V Uradnem listu RS je bilo med drugim v mesecu marcu 2017 objavljeno:

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne, 31. 3. 2017

  • Družinski zakonik
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1J)
  • Odločba o razveljavitvi četrtega odstavka 88. Člena zakona o delovnih razmerjih in delni razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča, sklepa Višjega delovnega in socialnega sodišča in sklepa Delovnega sodišča v Mariboru
  • Koeficient rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2017
  • Pristop h Kolektivni pogodbeni gradbenih dejavnosti
  • Aneks k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije

 

Uradni list RS, št. 13/2017 z dne, 17. 3. 2017

  • Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji

 

Uradni list RS, št. 12/2017 z dne, 10. 3. 2017

  • Pravilnik o kartici zdravstvenega zavarovanja, profesionalni kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov v zalednem sistemu
  • Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti