Menu

Februarja 2017 v UL

15. 3. 2017

V Uradnem listu RS je bilo med drugim v mesecu februarju 2017 objavljeno:

Ur. l. RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017

 • Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o tujcih (ZTuj-2D)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2B)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostih papirjih (ZNVP-1A)
 • Pravila poslovanja KDD
 • Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije za leto 2017

 

Ur. l. RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

 • Sklep o razširjeni veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti
 • Dodatek št. 1 h Kolektivni pogodbi za Kovinsko industrijo Slovenije

 

Ur. l. RS, št. 9/2017 z dne 24. 2. 2017

 • Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-G)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil
 • Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil
 • Pravilnih o spremembah Pravilnika o vsebinah vlog za izdajo dovoljenj dimnikarskim družbam in licenc dimnikarjem
 • Sklep o določitvi višine nadomestila potnih stroškov

 

Ur. l. RS, št. 10/2017 z dne 27. 2. 2017

 • Zakon o osebni asistenci (ZOA)
 • Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmlS)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E)
 • Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za januar 2017