Menu

Varstveni dodatek

27. 2. 2017

V večini primerov ne bo več treba vračati sredstev po smrti prejemnika

S 1. februarjem 2017 se je pričela uporabljati sprememba Zakona o socialno varstvenih prejemkih (zakon), ki je v večini primerov odpravila vračilo sredstev po smrti prejemnika varstvenega dodatka in ukinila zaznambe na nepremičninah. Po novem tako lahko posamezniki in družina, ki so lastniki stanovanja ali stanovanjske hiše do vrednosti 120.00,00 evrov in v njej dejansko prebivajo in imajo prijavljeno stalno prebivališče, pridobijo varstveni dodatek brez zaznambe in brez obveznosti vračila sredstev.

Z varstvenim dodatkom se upravičencem zagotavljajo sredstva za kritje življenjskih stroškov, ki nastanejo v daljšem časovnem obdobju (stroški z vzdrževanjem stanovanja, nadomeščanjem trajnih potrošnih dobrin …) in niso stroški za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb. Do varstvenega dodatka so upravičene osebe, ki so a) trajno nezaposljive ali b) trajno nezmožne za delo ali c) nezaposlene starejše od 63 let ženske oziroma od 65 let moški in so upravičeni do denarne socialne pomoči oziroma bi lahko bili upravičeni do te pomoči ali če njihov dohodek oziroma lastni dohodek družine presega cenzus za pridobitev denarne socialne pomoči, ne presega pa cenzusa za varstveni dodatek. 

Cenzus za pridobitev varstvenega dodatka za samsko osebo znaša 476,87 evrov. Če ima samska oseba tudi lastni dohodek se varstveni dodatek določi v višini razlike med navedenim cenzusom in lastnim dohodkom. Za pridobitev varstvenega dodatka se prihranki samske osebe do višine 2.500,00 evrov ne upoštevajo. Cenzus za dvočlansko družino v primeru, da oba člana izpolnjujeta pogoje za varstveni dodatek znaša 734,10 evrov. V primeru, da samo en družinski član izpolnjuje pogoje za varstveni dodatek znaša cenzus za dvočlansko družino 558,79 evrov. Če so v družini tudi lastni prihodki, se varstveni dodatek določi v višini razlike med cenzusom za družine in lastnim dohodkom družine.