Menu

Dodatek h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije

20. 2. 2017

V Uradnem listu RS, št. 6/2017 z dne, 10. 2. 2017, je bil objavljen Dodatek št. 1 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije (Dodatek), ki v Tarifni prilogi nadomešča 1. točko: najnižja osnovna plača in 2. točko: regres.

Najnižji polni regres po novem znaša 826,00 €.

Ostale točke Tarifne priloge ostanejo še naprej v veljavi.

Dodatek začne veljati in se uporabljati od 1. 3. 2017 dalje.