Menu

Višja minimalna plača

23. 1. 2017
Na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve so objavili, da bo Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak na podlagi posvetovanja s socialnimi partnerji določila uskladitev minimalne plače v višini 1,8%.

To pomeni, da bo minimalna plača v letošnjem letu znašala 804,96 evrov, medtem ko je v letu 2016 ta znašala 790,73 evrov. 

Pri uskladitvi so v skladu z Zakonom o minimalni plači poleg rasti cen življenjskih stroškov (0,5%) upoštevana tudi ugodna gospodarska rast ter gibanja plač in zaposlenosti v preteklem letu. V prvih enajstih mesecih preteklega leta se je v primerjavi z enakim obdobjem leto pred tem za 1,8% povišala tudi povprečna plača v Republiki Sloveniji.

Z dvigom minimalne plače v enakem odstotku bomo tako zagotovili ohranitev razmerja med minimalno in povprečno plačo, hkrati pa prispevali k izboljšanju socialnega položaja zaposlenih z najnižjimi dohodki.


Vir.