Menu

Nove objave UL v novembru

2. 12. 2016

V Uradnem listu je bilo med drugim v mesecu novembru 2016 objavljeno:


Ur. l. RS, št. 67/2016 z dne 28. 10. 2016

-         Pravilnik o spremembi Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov javnih del

-         Odredba o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2016

-         Sklep o izredni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. Oktobra 2016

-         Kolektivna pogodba za kmetijsko in živilsko industrijo Slovenije

-         Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami

-         Kolektivna pogodba za lesarstvo

-         Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju

Ur. l. RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016

-         Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma

-         Zakon o dimnikarskih storitvah

-         Zakon o dopolnitvi Zakona o motornih vozilih

-         Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa

-         Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

Ur. l. RS, št. 69/2016 z dne 8. 11. 2016

-         Uredba o dopolnitvah Uredbe o objavah v postopkih zaradi insolventnosti

Ur. l. RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016

-         Pravilnik o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za oktober 2016

Ur. l. RS, št. 72/2016 z dne 18. 11. 2016

-         Sklep o izpolnjevanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij

-         Sklep o informacijah o pomembnih deležih

Ur. l. RS, št. 73/2016 z dne 18. 11. 2016

-         Pravilnik o izdajanju certifikatov z evropsko ravnjo znanja tujega jezika

Ur. l. RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016

-         Avtentična razlaga četrtega odstavka 48. Člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih

-         Kolektivna pogodba Banke Slovenije

-         Poročilo o gibanju plač za september 2016

-         Koeficient rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 2016

-         Kolektivna pogodba za poštne in kurirske dejavnosti

Ur. l. RS, št. 75/2016 z dne 30. 11. 2016

-         Ustavni zakon o dopolnitvi III. poglavja Ustave Republike Slovenije (pravica do pite vode)