Menu

Brezposelnost med mladimi. Kako naprej?

29. 11. 2016


Največja težava je, da mladi po zaključku izobraževanja ne dobijo služb, tisti, ki so zaposleni, pa jih med prvimi izgubijo, saj jih je danes velika večina zaposlenih (le) za določen čas.

Vpliv brezposelnosti na mladino

Evropski strokovnjaki menijo, da je danes mlada populacija med najbolj ogroženimi. Brezposelnost mladih nima le kratkoročnih, pač pa tudi dolgoročne negativne posledice:  socialne, zdravstvene ipd. In tukaj ne gre zgolj za finančno plat zaposlenosti (plača, reden dohodek), pač pa tudi za pridobivanje samospoštovanja, samodiscipline in občutka sprejetosti. Mladim, ki so dolgo časa brezposelni, se poruši sistem socializacije in vključevanja v družbo. In prav tukaj tiči razlog za depresijo, anksioznost in otopelost mlade generacije.  

Kaj pravi statistika pri nas?

V oktobru je bilo mladih brezposelnih (15–29 let) natanko 21.819, kar je 22,43 % vseh brezposelnih oseb v Sloveniji. Če k temu prištejemo še zgodnjo srednjo generacijo (30–39 let), vidimo, da je skoraj polovica brezposelnih oseb v najbolj kreativni in delovno sposobni fazi življenja. 

(C) Zavod RS za zaposlovanje

Kako naprej?

Dejstvo je, da morajo mladi aktivno iskati zaposlitev. Neuspehi jih ne smejo preveč potreti ali jim zbiti motivacijo. Še vedno so oni tisti, ki so odgovorni za svojo prihodnost. Zato je potrebno:

 - vztrajati,

 - se izobraževati,

 - pridobivati nova znanja, nove spretnosti in sposobnosti

 - ter se vključiti v razna prostovoljna dela, ki lahko služijo kot pridobivanje delovnih izkušenj.

 

Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje (http://www.ess.gov.si/mladi) lahko najdemo ukrepe, ki ji Zavod izvaja. Med njimi najdemo:

 - Pripravništva za mlade iskalce prve zaposlitve (Za mlajše od 30 let in brez zaposlitve, ki so zaključili študij prava, ekonomije, veterine, živilske tehnologije ali živinoreje. Letos je na voljo 44, prihodnje leto pa 42 mest pri finančni upravi, inšpektoratu za delo in upravi za varno hrano).

 - Prvi izziv 2015 (Za mlajše od 30 let iz vzhodne Slovenije, ki so vsaj 3 mesece prijavljeni pri Zavodu. Delodajalci iz vse Slovenije lahko za zaposlitev prejmejo subvencijo. In sicer za najmanj 15 mesecev, skupaj s poskusnim delom).

 - Davčne olajšave za zaposlovanje invalidov (Za mlade s statusom invalida).

 - Vračilo prispevkov za prvo zaposlitev (Za mlajše od 26 let - delodajalci, ki prvič zaposlijo mladega za nedoločen čas, lahko za zaposlitev uveljavljajo vračilo prispevkov delodajalca. Ukrep izvaja ZPIZ).

 - Povračilo prispevkov delodajalca na območjih z visoko brezposelnostjo (Hrastnik, Trbovlje, Radeče, Pokolpje in Maribor z okolico).

 - Po enem letu brezposelnosti se lahko mladi vključijo v Javna dela 2016.

 

Za nove samozaposlene pa je na voljo oprostitev plačila prispevkov.