Menu

Mini davčna reforma

20. 10. 2016

V septembru 2016 sprejet paket davčnih zakonov, s katerim želi država izboljšati konkurenčnost Slovenije na področju obdavčitve plač se, razen nekaterih izjem, prične uporabljati s 1. 1. 2017. T. im. mini davčna reforma, ki bo vplivala na višino dohodka zaposlenih, prinaša naslednje spremembe:

1.     Sprememba dohodninske lestvice 

Med dosedanjim drugim in tretjim davčnim razredom je dodan nov davčni razred s stopnjo 34 %. Sprememba se nanaša zlasti na zaposlene, ki zaslužijo med 1.600 € in 2.900 € neto mesečno. Zaposleni bi naj zaradi spremenjene lestvice za odmero dohodnine po nekaterih ocenah na letni ravni prejel med 12 in 1.860 € več. 

Lestvica za odmero dohodnine od 1. 1. 2017 dalje:

Če znaša neto letna osnova v €

znaša dohodnina v €

Nad

do

 

8.021,34

 

 

16%

 

 

8.021,34

20.400,00

1.283,41

+

27%

nad

8.021,34

20.400,00

48.000,00

4.625,65

+

34%

nad

20.400,00

48.000,00

70.907,20

14.009,65

+

39%

nad

48.000,00

70.907,20

 

22.943,46

+

50%

nad

70.907,20


2.     Razbremenitev dela plače za poslovno uspešnost

Delodajalci bodo lahko zaposlenim pod določenimi pogoji izplačali neobdavčene nagrade za poslovno uspešnost (13. plačo, božičnico) do višine 70 % povprečne mesečne plače v Sloveniji. Pogoji so sledeči:

a)    takšne nagrade bodo izplačane samo enkrat v koledarskem letu

b)    nagrade bodo izplačane vsem upravičenim delavcem hkrati

c)    pravica do izplačila te nagrade ter merila za njeno izplačilo so zapisana v splošnem aktu delodajalca, s katerim so delavci v naprej seznanjeni.

Če bi se delodajalec odločil za izplačilo nagrade za poslovno uspešnost (13. plačo) v višini 1.000 € bruto, bi zaposleni po ureditvi do 31. 12. 2016 prejel izplačilo nagrade v višini 713, 28 € neto, po novi ureditvi od 1. 1. 2017 dalje pa bi prejel izplačilo nagrade v višini 779 € neto.


3.     Sprememba praga za upravičenost do najvišje dodatne splošne olajšave

Povišuje se prag za upravičenost do najvišje dodatne splošne olajšave iz dosedanjih 10.866,37 € na 11.166,37 €. Sprememba vpliva zlasti na zaposlene z minimalno plačo, ki dobivajo dodatek za nočno delo, dodatek za delo v nedeljo in za delo na praznike. Ti dodatki se po spremembi Zakona o minimalni plači več ne vštevajo v minimalno plačo, zato po do sedaj veljavni zakonodaji nekateri zaposleni z minimalnimi dohodki zaradi prejemanja omenjenih dodatkov zaslužijo ravno toliko, da niso upravičeni do najvišje dodatne splošne olajšave.

 

4.     Spodbuda delodajalcev glede promocije zdravja na delovnem mestu

Po novem se ne bo več štelo za boniteto izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, ki ga delodajalec zagotovi vsem zaposlenim v okviru izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu v skladu z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu.