Menu

Več znaš, več veljaš

17. 10. 2016

Albert Einstein je nekoč dejal, da ko se nehamo učiti, začnemo umirati. Na fizični ravni sicer ne, a naše umske sposobnosti začnejo pešati. Živimo namreč v času in prostoru, ki je zaznamovano s spremembami in novostmi. Da bi zmogli uspešno delovati v današnjem svetu, se moramo neprestano učiti in pridobivati nova znanja, spretnosti in veščine.


Ovire so v glavi

Danes praktično ni več izgovorov, da se ne bi učili in nadgrajevali svojih znanj, spretnosti in sposobnosti. Znanje še nikoli ni bilo tako dostopno, kot je danes, zahvaljujoč svetovnemu spletu in splošnemu zavedanju družbe o pomenu izobraževanja. Učimo se praktično vedno in povsod preko formalnega (šole), neformalnega (delovno mesto, krožki, Središča za samostojno učenje) in naključnega izobraževanja (znotraj družine, prijatelji, branje knjig, gledanje televizije itd.).


Delodajalci hočejo razgledane zaposlene

Formalno se izobražujemo v šolah, a za delodajalca zgolj naše spričevalo ni dovolj. Delodajalci hočejo zaposlene, ki se zavedajo svojega znanja, pomena dodatnih znanj z različnih področij in dejstva, da brez izobraževanja znanje zamira. Si predstavljate zdravnika, ki se 40 let svoje poklicne poti ne bi dodatno izobraževal?

 

Petkrat DA za učenje

1.    Naša zaposlitev je v veliki meri odvisna od našega znanja. Če bomo dovolili, da naša znanja zastarajo, se lahko kmalu znajdemo na strani tistih brez zaposlitve. Novosti na različnih delovnih področjih se dogajajo z izjemno hitrostjo, naša dolžnost pa je, da jih spremljamo.

2.    Možnosti napredovanja v naši službi so običajno odvisne od naših sposobnosti, ki jih lahko razvijamo le z učenjem.

3.    Formalno pridobljena izobrazba je le temelj za nadaljnja znanja. Danes delodajalci od nas pričakujejo vrsto dodatnih znanj, kot so: znanje jezikov, dodatna računalniška znanja, specializirana znanja (področje komuniciranja, področje poslovnih in upravnih ved, usposabljanje za knjigovodska in računovodska dela …) itd.

4.    Eden izmed pomembnih dejavnikov naše plače je izobrazba, ki smo jo dosegli. Če si želimo višjo plačo, bomo morali na delovnem mestu delati več, bolje, drugače. To pa lahko le, če to tudi znamo.

5.    In ne nazadnje –ovir za učenje ni več; internet je opravil s prav vsemi izgovori, ki smo jih imeli, ko pride do učenja. S pomočjo interneta se lahko učimo KARKOLI, KADARKOLI in KJERKOLI. In marsikaj še povsem BREZPLAČNO.