Menu

5 razlogov, zakaj je e-izobraževanje pomembno za odrasle

13. 10. 2016


Znanje ima v sodobni družbi vse večjo vlogo. V porastu so razne delavnice vseživljenjskega izobraževanja (VŽU) in razna druga usposabljanja. Tudi starejša generacija se je začela zavedati pomembnosti vključitve v proces neprestanega izobraževanja – predvsem na področju računalništva.

Več informacij o vključenosti odraslih v vseživljenjsko učenje nam daje tudi Anketa o izobraževanju odraslih (AIO, 2011); v zadnjih dvanajstih mesecih pred anketiranjem se je formalnega ali neformalnega izobraževanja udeleževalo 36,2 % odraslih – starih 25–64 let, kar je približno enako povprečju v EU (40,3 %). Več vprašanih se je udeleževalo neformalnega (34,7 %) kot formalnega izobraževanja (2,3 %). V učnih dejavnostih so prevladovale ženske (ženske: 37,9 %; moški: 34,5 %) in bolj izobražene osebe, s starostjo pa je udeležba upadala.[1] Ti podatki kažejo, da se državljani zavedamo pomembnosti vseživljenjskega izobraževanja; vseživljenjsko učenje namreč ni pomembno le ekonomsko/politično, pač pa tudi v širšem smislu – kot priložnost za kulturno in socialno vključevanje v moderno razvijajočo se družbo in aktivno državljanstvo.

Na spletni strani PortalZnanja.com lahko najdemo najbolj priljubljene in uporabne brezplačne tečaje/delavnice:

 - Tečaj računalništva,
 - delavnica »10 veščin uspešnih prodajalcev«,
 - delavnica »Kako do vrhunskega prodajnega načrta?«
 - izobraževanje »Enostavno do uspeha«.

Določena znanja, ki jih pridobimo, sčasoma »zastarajo« - postanejo nepomembna ali se v osnovi precej spremenijo. Spremembe v sodobnem svetu (ekonomske, politične, kulturne …) se dogajajo s precejšnjo hitrostjo in družba je primorana temu slediti. Le tako lahko starejši ohranijo stik z mlajšo generacijo in se z njimi na trgu delovne sile kosajo. Povsem enako je s ti. e-izobraževanjem, ki ni nič drugega kot izobraževanje na področju računalniške pismenosti, saj vemo, da v 21. stoletju – poslovni in zasebni – svet ne (z)moreta več delovati brez računalniške tehnologije.

Zakaj je e-izobraževanje torej pomembno?

1.     Ker nam računalniška pismenost omogoča najti boljšo zaposlitev
(vse več delodajalcev zahteva osnovno računalniško pismenost),

2.     ker lahko s tem znanjem ohranjamo stike z ljudmi (znanci, sorodniki, prijatelji) iz drugih držav ali celin
(videoklic – osebo lahko gledamo in poslušamo v živo, brezplačen klepet preko socialnih omrežij),

3.      ker lahko nakupe opravljamo iz naslonjača
(uporaba spletne trgovine – nakup preko računalnika in dostava izdelka na dom),

4.      ker nam elektronska pošta omogoča izmenjavo datotek
(pošiljanje fotografij in dokumentov drug drugemu),

5.      ker smo tako ves čas v stiku z najnovejšimi informacijami, ne da bi odprli časopise
(informacije lahko pridobimo z uporabo portalov za novice – RtvSlo.si, 24ur.com ...
).

(A. J.)

[1] www.stat.si