Menu

Nove objave v UL v septembru

10. 10. 2016

V Uradnem listu je bilo med drugim v mesecu avgustu 2017 objavljeno

Ur. l. RS, št. 60/2016 z dne 16. 9. 2016

-         Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije

 

Ur. l. RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

-         Sklep o prenehanju veljavnosti Pravilnika o posredovalnem postopku pred Stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije

-         Sklep o prenehanju veljavnosti Pravilnika o organizaciji Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije

-         Sklep o prenehanju veljavnosti Pravil Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije za vodenje postopkov v skladu z Arbitražnimi pravili UNCITRAL