Menu

Novosti s področja varstva osebnih podatkov

27. 9. 2016

Pravica do osebnih podatkov je opredeljena kot ena izmed temeljnih človekovih pravic, zato jo je potrebno v luči hitrega tehnološkega razvoja in ustvarjanja zaupanja v to okolje obravnavati celovito na ravni celotne Evropske unije. Zaradi navedenega je evropski parlament sprejel Splošno uredba o varstvu osebnih podatkov 2016/679 (Uredba), ki je pričela veljati 25. maja 2016, njene določbe pa se bodo morale neposredno uporabljati v vseh državah članicah v roku dveh let. Uredba bo torej nasledila nacionalne zakone o varstvu osebnih podatkov, v Sloveniji je to Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Uredba prinaša številne novosti:

  • izrecna privolitev posameznika za obdelavo osebnih podatkov, kar pomeni, da se podjetja ne bodo več mogla zanašati na "domnevno privolitev"
  • pravica posameznika do popravka, izbrisa oz. pozabe njegovih osebnih podatkov
  • pravica posameznika do prenosljivosti podatkov od enega upravljavca do drugega,
  • boljši nadzor posameznika nad osebnimi podatki in lažji dostop do njih ter strožja ureditev dolžnosti obveščanja posameznika o obdelavi njegovih osebnih podatkov;
  • obvezno obvestilo o vdoru v zbirke osebnih podatkov v roku 72 ur;
  • obveznost upravljavcev in obdelovalcev glede izvedbe ocene učinka o varstvu podatkov pred tveganimi postopki obdelave
  • imenovanje uradne odgovorne osebe za varstvo podatkov
  • višje kazni za prekrške, saj bo lahko nadzorni organ za najhujše kršitve izrekel kazen do vrednosti 1.000.000 do 20.000.000 EUR oziroma do 2-4 % letnega svetovnega prometa podjetja.