Menu

Nova možnost

19. 8. 2016

5.000 evrov subvencije za zaposlitev brezposelnih od 30. do 49. leta

Subvencija 5.000 EUR za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih od 30. do 49. leta, ki so v evidenci brezposelnih prijavljeni od 6 do 12 mesecev in vam jih Zavod predlaga za vključitev. 

Ponudbe na javno povabilo lahko oddate od 24. 8. 2016 od 10:00.

Za leto 2016 je na voljo 2,5 milijona EUR iz slovenskega proračuna.

Predvidena je vključitev 500 brezposelnih iz vse Slovenije, z namenom, da ohranijo zaposlitev tudi po izteku subvencije.

Pridobite lahko subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili najmanj 30 let in največ 49 let (in 364 dni) ter so prijavljeni v evidenci brezposelnih od 6 do 12 mesecev. 

Subvencija znaša 5.000 EUR za zaposlitev za polni delovni čas (praviloma 40 ur na teden). 

Sorazmerno nižjo subvencijo vam izplačamo za zaposlitev za krajši delovni čas (s soglasjem izbranega kandidata) oziroma za delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti (vendar ne manj kot 20 ur na teden). 

Delovno razmerje sklenete neprekinjeno za najmanj 12 mesecev.

Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morate upoštevati postopek izbora kandidatov za prosto delovno mesto.

Pri vključevanju bodo, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin kandidatov, na Zavodu dajali prednost:

  • osebam, ki v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja,
  • osebam z večjimi možnostmi za uspešen zaključek programa,
  • osebam z večjimi možnostmi za nadaljevanje zaposlitve po zaključku programa,
  • osebam s socialnimi in zdravstvenimi ovirami ter
  • osebam, ki prejemajo denarno nadomestilo za brezposelnost ali socialnovarstvene prejemke.

Več o razpisu preberite na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.