Menu

Študentsko delo

1. 7. 2016

V poletnih mesecih je študentsko delo zelo aktualno

Vas zanima kdo lahko dela preko študentskega servisa, kako poteka sistem izdaje napotnice in nakazila ... Zbrali smo nekaj informacij na to temo.

Kliknite tukaj za razpisana prosta delovna mesta!

Kdo lahko dela preko študentskega servisa?

Osnovnošolci lahko prvič delajo prek študentskega servisa, ko dopolnijo 15 let.

Dijaki: Redni dijaki, ki imajo status dijaka v Sloveniji ali tujini in so dopolnili 15 let.

Redni in izredni študentje: Študentje, ki imajo status rednega ali izrednega študenta v Sloveniji ali v tujini.

Udeleženci izobraževanja odrasli (izredni dijaki): 

  • izredni dijaki, ki so mlajši od 26 let,
  • se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja,
  • niso v delovnem razmerju,
  • niso prijavljeni pri Zavodu za zaposlovanje kot brezposelne osebe,
  • se ne izobražujejo v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.

Tujci, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov opravljajo študijske obveznosti v Sloveniji in tujci, ki študirajo v Sloveniji.

Tečaj varstva pri delu

Vsi delavci, ne glede na to, kakšna je pravna podlaga njihovega dela, morajo biti po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu teoretično in praktično poučeni z varnostjo in zdravjem pri delu. V skladu z oceno tveganja za posamezno delovno mesto, je treba študentu oziroma dijaku zagotoviti vsa zaščitna sredstva (npr. delovno obleko, rokavice, glušnike) za varno opravljanje del.


Usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu je sestavljeno iz dveh delov:

  • Teoretični del se lahko opravlja tudi izven delovnega mesta, vendar ga mora izvajati za to pooblaščena oseba (varnostni inženir v podjetju oziroma strokovni delavec ali pogodbeni izvajalec).

  • Praktični del usposabljanja mora biti prilagojen posebnostim delovnega mesta, zato se izvaja izključno na delovnem mestu. Potek praktičnega dela pripravi varnostni inženir/strokovni delavec v podjetju ali pogodbeni izvajalec.

Akontacija dohodnine

Po zakonu se akontacija ne odvaja za izplačila do vključno 400 € bruto, če študent ali dijak izpolnjuje pogoje za posebno osebno olajšavo. Če jih ne izpolnjuje, ali če je izplačilo višje, je akontacija 25 %. Dejansko je akontacija 22,5 %, ker se odšteje avtomatično olajšavo normirani stroški v višini 10 % od zaslužka.  

Če je bilo delo opravljeno v času, ko je študent ali dijak izpolnjeval pogoje za priznanje posebne osebne olajšave, nakazilo pa opravljeno izven statusa, se akontacija ne odvede, če je izplačilo do vključno 400 € bruto. 

Izjema za rezidente: akontacije se ne odvede, če je nakazilo manjše ali enako 107,3 € bruto, ker se akontacija ne obračuna in ne odtegne v primeru, če je manjša od 20 € bruto.

Nerezidentom se akontacija odvaja ob vsakem izplačilu. Tisti, ki so iz držav, s katerimi ima Slovenija podpisan sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja, lahko vložijo na FURS zahtevo za povračilo akontacije.

Ali lahko starejši od 26 let delajo prek študentskega servisa?

Meja 26 let ne pomeni, da nekdo ne sme več delati preko študentskega servisa (izjema so "izredni dijaki"). Po tej starosti samo izgubiš dohodninsko olajšavo (posebna osebna olajšava) v višini 2.477,03 €.

Od vsakega nakazila na napotnico pa se odvede tudi 25 % akontacija dohodnine, ne glede na znesek nakazila (izjema so zaslužki do 107,30 € bruto).

Dejansko je akontacija 22,5 %, ker se odšteje avtomatično olajšavo normirani stroški v višini 10 % od zaslužka.

Dijak ali študent še vedno lahko dela, če le ima status dijaka oz. študenta. Zadnji stavek 113. člena (ZDOH-2) pravi, da je meja 26 let lahko tudi višja. Če se nekdo vpiše na fakulteto pred 26 letom, se upošteva rok 6 let od datuma vpisa na dodiplomski študij oz. 4 leta od datuma vpisa na podiplomski študij. Izredni dijaki (udeleženci izobraževanja odraslih) lahko delajo do 26 leta.