Menu

Novosti v Uradnem listu

2. 6. 2016

V Uradnem listu je bilo med drugim v mesecu maju 2016 objavljeno

Ur. l. RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-G)

 

Ur. l. RS, št. 33/2016 z dne 9. 5. 2016

  • Zakon o varstvu pred diskriminacijo
  • Zakon o partnerski zvezi

 

Ur. l. RS, št. 34/2016 z dne 11. 5. 2016

  • Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za poklicno rehabilitacijo
  • Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine

 

Ur. l. RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

  • Odlok o spremembah Odloka o izvedenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020
  • Odločba o ugotovitvi, da četrti in peti odstavek 27. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju nista v neskladju z Ustavo

 

Ur. l. RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016

  • Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo