Menu

Subvencije za samozaposlitev žensk

28. 6. 2016

Usposabljanje in subvencijo za samozaposlitev pridobilo že 211 žensk

Javna agencija SPIRIT Slovenija je skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje (ZRSZ) in Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravila program podjetniškega usposabljanja brezposelnih žensk s terciarno izobrazbo, ki želijo začeti samostojno podjetniško pot. Po končanem dvomesečnem 100-urnem usposabljanju, ki obsega 8 vsebinskih modulov, bodo udeleženke prejele certifikat, s katerim si bodo lahko pri ZRSZ zagotovile subvencijo za samozaposlitev v višini 5.000 EUR. Vsa usposabljanja preko SPIRIT Slovenija financira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo preko ukrepa spodbujanja žensk v podjetništvu.
Spomladansko usposabljanje je uspešno zaključilo 211 udeleženk, ki so prejele certifikat, s katerim si bodo lahko pri Zavodu za zaposlovanje RS zagotovile subvencijo za samozaposlitev V 90 dneh po izdaji certifikata se morajo na podlagi zaposlitvenega načrta s svojim svetovalcem zaposlitve samozaposliti, nato pa v 8 dneh od samozaposlitve oddati vlogo za pridobitev subvencije, ki jo dobijo izplačano predvidoma v 30 dneh po oddaji zahtevka za izplačilo.
Spomladansko usposabljanje se je torej že zaključilo, jesensko pa bo steklo po 5. septembru 2016 in bo zaključeno konec oktobra. V obeh terminih skupaj se bo usposabljanj udeležilo več kot 400 brezposelnih žensk.
Več informacije: SPIRIT SLOVENIJA.