Menu

Podjetniško usposabljanje za brezposlene ženske

16. 5. 2016
Javna agencija SPIRIT Slovenija je skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje (ZRSZ) in Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravila program podjetniškega usposabljanja brezposelnih žensk s terciarno izobrazbo, ki želijo začeti samostojno podjetniško pot. Po končanem 100-urnem usposabljanju bodo udeleženke prejele certifikat, s katerim si bodo lahko pri Zavodu za zaposlovanje RS zagotovile subvencijo za samozaposlitev v višini 5.000 EUR.
Z ukrepi za spodbujanje ženskega podjetništva jim želita SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo nuditi posebne oblike podpore. Tako je agencija v letošnjem letu pripravila program podjetniškega usposabljanja brezposelnih žensk s terciarno izobrazbo, ki želijo stopiti na samostojno podjetniško pot. Uspešno opravljen program bo pogoj za pridobitev subvencije za ustanovitev podjetja na Zavodu za zaposlovanje RS.

Z mesecem majem se je usposabljanje že pričelo. Na petih lokacijah se bo usposabljanja v dveh terminih udeleževalo več kot 400 brezposelnih žensk. Namen usposabljanja je pripraviti in opremiti podjetnice začetnice s potrebnimi znanji, informacijami in kontakti za novo podjetniško pot in jih seznaniti z vsemi ukrepi in spodbudami, ki jih ponuja država in poslovno okolje na področju podjetništva.