Menu

Zavod RS za zaposlovanje manj strog

4. 5. 2016

Odslej hitrejša in lažja zaposlitev tujcev v izbranih poklicih

Odredba o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela, določa poklice, v katerih Zavod RS za zaposlovanje (Zavod) poda soglasje k enotnemu dovoljenju ali pisni odobritvi za namen zaposlitve tujca brez preverjanja trga dela. Zavod bo v postopku izdaje enotnega dovoljenja ali pisne odobritve podal soglasje za zaposlitev brez ugotavljanja izpolnjevanja pogoja ali so v evidenci brezposelnih oseb ustrezni kandidati, če se bo tujec zaposlil na enem izmed naslednjih poklicev:

  •  varilec (šifra po SKP-08 - 7212)
  •  voznik težkih tovornjakov in vlačilcev (šifra po SKP-08 - 8332)
  •  orodjar (šifra po SKP-08 - 7222)
  •  strugar (šifra po SKP-08 - 7223)

Zavod brez ugotavljanja izpolnjevanja pogoja ali so v evidenci brezposelnih oseb ustrezni kandidati poda soglasje za zaposlitev v naštetih poklicih tudi tujcem z dovoljenjem za začasno prebivanje, v primeru ko mu dovoljenje prvotno ni bilo izdano zaradi zaposlitve, samozaposlitve ali dela.

V navedenih poklicih lahko delodajalec brez preverjanja izpolnjevanja pogoja ali so v evidenci brezposelnih oseb ustrezni kandidati zaposli največ 50 tujcev.