Menu

Aprilske objave v Uradnem listu

3. 5. 2016

Ur. l. RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

  • Aneks številka 1 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije

 

Ur. l. RS, št. 25/2016 z dne 6. 4. 2016

  • Pravilnik o varnosti dvigal

 

Ur. l. RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016

  • Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad

 

Ur. l. RS, št. 27/2016 z dne 11. 4. 2016

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-G)
  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč