Menu

Podaljšanje veljavnosti Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije

13. 4. 2016
V Uradnem listu RS št. 24/2016 z dne, 1. 4. 2016, je bil objavljen Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije. Z Aneksom št. 1 so se socialni partnerji dogovorili, da se kolektivna pogodba sklepa za določen čas, in sicer do 31. 12. 2018. V ostalih določilih je ostala kolektivna pogodba nespremenjena.