Menu

POMEMBNO: Marca v Uradnem listu

5. 4. 2016

V Uradnem listu je bilo med drugim v mesecu marcu 2016 objavljeno

Ur. l. RS, št. 18/2016 z dne 4. 3. 2016

  • Sklep o minimalnem kapitalu pokojninske družbe
  • Sklep o poročilu pooblaščenega aktuarja pokojninske družbe
  • Sklep o zavarovalno-tehničnih rezervacijah pokojninske družbe
  • Sklep o premoženju kritnih skladov pokojninskih družb za dodatno invalidsko in dodatno družinsko pokojnino ter za izplačevanje pokojninskih rent in o poročanju o naložbah ter kritnih skladov ter naložbah pokojninskih družb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij
  • Sklep o izračunu kapitala in kapitalski ustreznosti pokojninskih družb

 

Ur. l. RS, št. 20/2016 z dne 14. 3. 2016

  • Odredba o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela
  • Pravilnik o spremembi Pravilnika o podrobnejših pravilih in minimalnih zahtevah, ki jih zavarovalnica ali pokojninska družba upoštevata pri izračunu pokojninske rente

 

Ur. l. RS, št. 21/2016 z dne 18. 3. 2016

  • Pravilnik o spremembi Pravilnika o podrobnejših pravilih in minimalnih zahtevah, ki jih zavarovalnica ali pokojninska družba upoštevata pri izračunu pokojninske rente