Menu

Nova Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma

10. 3. 2016

V Uradnem listu št. 17/2016 z dne 29. 2. 2016 je bila objavljena Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, ki je začela veljati 1. 3. 2016 in velja za določen čas do 31. 12. 2017. Prej veljavna Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma, ki je začela veljati s 1. 1. 2014, je bila sklenjena za določen čas do 31. 12. 2015. Glede na to, da je bila že prejšnja kolektivna pogodba usklajena s spremembami Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/2013 s sprem.), večjih sprememb nova pogodba ne prinaša.