Menu

Februarja v Uradnem listu

7. 3. 2016

Uradni list RS, št. 8/2016 z dne 5. 2. 2016

1.     Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1A)

 

Uradni list RS, št. 9/2016 z dne 12. 2. 2016

1.     Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti Kolektivne pogodbe za dejavnost zasebnega varovanja

 

Uradni list RS, št. 17/2016 z dne 29. 2. 2016

1.     Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije