Menu

Ponovno: razpis za prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja

15. 2. 2016

Razpisana so sredstva v okvirni višini 5,28 milijona EUR

Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje je znova objavljen Javni razpis za prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2016

  • Cilj je zaposlitev 319 učiteljev začetnikov do 29. leta starosti: 131 v vzhodni in 188 v zahodni kohezijski regiji.
  • Namenjen je mladim do 29. leta, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja. 
  • Razpisana so sredstva v okvirni višini 5,28 milijona EUR. 
  • Rok za prejem ponudb je: 7. 3. 2016 do 10. ure.
  • Na javni razpis se lahko prijavijo vzgojno-izobraževalni zavodi, kot so vrtci, osnovne, srednje in glasbene šole, dijaški domovi ter šole in zavodi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Vpisani morajo biti v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov oziroma programov s pridobljeno javno veljavnostjo.

Izbrani prijavitelj bo z ustreznim kandidatom sklenil pogodbo o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu učitelja, svetovalnega delavca ali vzgojitelja, za obdobje osmih mesecev, za polni delovni čas, z začetkom opravljanja dela 1. 4. 2016.

Pred kandidiranjem na javnem razpisu morajo prijavitelji v skladu z delovnopravno zakonodajo objaviti prosto projektno delovno mesto in opraviti izbirni postopek. Pri tem je v dokumentacijo o objavi prostega delovnega mesta treba vnesti razvezni pogoj, da se zaposlitev učitelja začetnika izvede le, če je bil delodajalec izbran na razpisu. Pogodba o zaposlitvi z izbranim učiteljem začetnikom se sklene šele po prejemu sklepa o izbiri prijavitelja oziroma delodajalca na javnem razpisu.