Menu

Obvezna uporaba E - VEM

5. 2. 2016

Za poslovne subjekte, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, je od 1. januarja 2016 obvezno, da obvezna so­cialna zavarovanja za svoje zaposlene urejate prek sistema e-Vem.

To lahko izvajate preko spletnega kadrovskega vmesnika (HRS), ostaja pa tudi možnost ročnega vnosa obrazcev v portal e-Vem.

Kadrovski vmesnik (HRS) v elektronski obliki samodejno pošlje podatke za socialno zavarovanje oseb na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), kar pomeni, da podatkov ni treba več ročno vnašati.

Za poslovne subjekte (zavezance) je za sporočanje prijav, odjav in sprememb v obvezna socialna zavarovanja po novem obvezen portal e-Vem, ki je dostopen na spletnem naslovu: http://evem.gov.si/.