Menu

Ugotavljanje osnove za odmero denarnega nadomestila na ZRSZ po 1. 1. 2016

29. 1. 2016

S 1. januarjem 2016 so na Zavodu RS za zaposlovanje v postopkih za odmero denarnega nadomestila pričeli uporabljati podatke Finančne uprave RS (FURS-a). To omogoča Zakon o urejanju trga dela (61. člen), ki določa, da se osnova za odmero denarnega nadomestila ugotavlja na podlagi podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev, ki jih zavezanci posredujejo davčnemu organu na predpisanih obrazcih (REK-obrazci). Če zavezanec davčnemu organu za delavca ni posredoval predpisanih REK-obrazcev, se osnova za odmero denarnega nadomestila določi na podlagi podatkov, ki jih Zavodu na njegovo zahtevo posreduje delodajalec. Na Zavodu bodo po novem v večini primerov podatke pridobili po uradni dolžnosti in ne bo treba prilagati potrdil o plači, ki jih izpolnijo delodajalci. To potrdilo pa bo še vedno treba predložiti, če delodajalec ne bo posredoval davčnemu organu predpisanih REK-obrazcev.

Vir: ZRSZ