Menu

Zakon o napotitvi delavcev na delo

28. 1. 2016

V javni razpravi predlog Zakona o napotitvi delavcev na delo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo predlog Zakona o napotitvi delavcev na delo. Predlog ureja izdajanje obrazcev A1, zagotavlja zaščito napotenih delavcev in preprečuje nelojalno konkurenco med delodajalci. V predlogu se z namenom preprečevanja zlorab določajo pogoji, ki jih mora za izdajo obrazca A1 izpolnjevati delodajalec. Do obrazcev A1 bodo po novem predlogu upravičeni delodajalci, ki poslujejo že vsaj tri mesece in zaposlujejo najmanj tri delavce za polni delovni čas, ne napotujejo hkrati več kot 70-odstotkov svojih delavcev, niso na seznamu nepredlagateljev obračuna davčnega odtegljaja za izplačilo plače in nimajo neporavnanih davčnih obveznosti do države ter niso uvrščeni na seznam delodajalcev z negativnimi referencami. Predlog zakona je usmerjen v preprečevanje napotovanja s strani t. i. slamnatih podjetij in podjetij, katerih izključni namen je napotovanje in prepuščanje delavcev. Zakon vsebuje tudi določbe o sodelovanju med državami članicami EU na področju napotenih delavcev ter v tem kontekstu ureja tudi čezmejno izvrševanje kazni, naloženih delodajalcem, ki napotujejo delavce na delo v nasprotju s predpisi.

Več o tem na spletni strani ministrstva.