Menu

Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja

27. 1. 2016

Vlada sprejela Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2016 in 2017

Vlada Republike Slovenije je na redni seji 21. 1. 2016 sprejela Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2016 in 2017. Za aktivno politiko zaposlovanja bo v letih 2016 in 2017 namenjenih 182.570.956,00 evrov (proračun RS in sredstva ESS), v programe pa bo vključenih skupaj 48.905 oseb. V letu 2016 bo tako na voljo dobrih 100 milijonov evrov, kar je 35 odstotkov več kot v letu 2015.

Ukrepi APZ bodo v obdobju 2016 - 2017 usmerjeni predvsem k najbolj ranljivim skupinam na trgu dela, torej tistim, ki kljub ugodnejšim gospodarskim razmeram potrebujejo pomoč pri vstopu na trg dela. Ključni cilj je zmanjšati število dolgotrajno brezposelnih, zvišati zaposlenost mladih, starejših in nizko izobraženih. Cilj je tudi okrepiti ukrepe usposabljanja in izobraževanja aktivnega prebivalstva ter jim zagotoviti kompetence, znanja in spretnosti glede na potrebe trga dela.

Ukrepi se bodo izvajali na naslednjih področjih:

1.     Usposabljanje in izobraževanje (Usposabljanje na delovnem mestu, Projektno učenje mlajših odraslih, Delovni preizkus idr.),

2.     Spodbude za zaposlovanje (subvencionirane zaposlitve za dolgotrajno brezposelne, starejše in nizko izobražene, subvencije za zaposlitev mladih za nedoločen čas, Prvi izziv idr.),

3.     Kreiranje delovnih mest (Javna dela, Zaposlitveni projekti na lokalni ravni, Inovativni projekti za mlade in projekti Učnih delavnic),

4.     Spodbujanje samozaposlovanja (Spodbujanje podjetništva med mladimi, Spodbujanje ženskega podjetništva).

Več o tem si lahko preberete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 
Ključni cilj je zmanjšati število dolgotrajno brezposelnih, zvišati zaposlenost mladih, starejših in nizko izobraženih.