Menu

4 pomembne spremembe pri s.p.-jih

15. 1. 2016

4 pomembne spremembe, ki veljajo za s.p.-je z začetkom 2016

Z novim letom so pričele veljati nekatere spremembe in novosti pri poslovanju samostojnih podjetnikov. 

1. Davčne blagajne

Samostojni podjetniki, ki vodijo poslovne knjige, izdajajo račune in za njihovo plačilo prejemajo gotovino, od 2. januarja 2016 dalje davčno potrjujejo račune. Obstajajo sicer izjeme, ki davčnih blagajn ne potrebujejo, vendar jih je malo. Z davčnimi blagajnami bodo inšpektorji nadzirali tudi delo na črno.

2. En transakcijski račun za samostojne podjetnike

Od sredine decembra 2015 dalje samostojni podjetniki ob registraciji statusa s. p. ne potrebujejo več ločenega transakcijskega računa za svojo dejavnost, ampak bodo lahko uporabljali tako za zasebne namene kot za poslovanje samo en transakcijski račun. To spremembo prinaša spremenjen Zakon o davčnem postopku (ZdavP-2).

3. Zvišala se je osnova za obračun prispevkov za samozaposlene

Z novim letom se je iz 54 na 56 odstotkov zadnje povprečne letne bruto plače zaposlenih v RS, preračunano na mesec, dvignila osnova za obračun prispevkov za samozaposlene za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zaposlovanje in za starševsko varstvo. To spremembo je napovedal Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).

4. Strožji pogoji za ustanovitelje podjetij in registracijo statusa samostojnega podjetnika

S 1. januarjem 2016 so pričeli veljati tudi strožji pogoji spremenjenega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I) za ustanovitev podjetja ali statusa samostojnega podjetnika s katerimi želi država preprečiti veriženje družb.