Menu

Očetovski dopust po 1. 1. 2016

11. 1. 2016

Vas zanima, kaj dejansko prinašajo spremembe?

Od 1. 1. 2016 dalje imajo očetje pravico do očetovskega dopusta v trajanju 70 koledarskih dni, in sicer je 20 dni očetovskega dopusta plačanega, saj država zagotavlja očetovsko nadomestilo, za ostalih 50 dni pa država zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne plače.

Prvih 15 dni dopusta mora oče izrabiti do šestega meseca otrokove starosti, dodatnih 5 dni plačanega očetovskega dopusta pa v strnjenem nizu po koncu starševskega dopusta, najkasneje pa do konca prvega razreda osnovne šole otroka.

Nova ureditev velja za vse očete novorojenčkov, ki prvič uveljavljajo pravico do očetovskega dopusta (vloge vložene po 1. 1. 2016). 

Do dodatnih 5 dni plačanega očetovskega dopusta pa so upravičeni tudi očetje otrok, mlajših od treh let, ki še niso uveljavljali ali niso v celoti izkoristili neplačanega očetovskega dopusta. Zakonski pogoj za koriščenje pravice do neplačanega očetovskega dopusta je namreč starost treh let otroka, kar pomeni, da lahko dodatnih pet dni plačanega dopusta uveljavljajo očetje otrok, ki so na dan oddaje vloge mlajši od treh let. To so očetje, ki imajo v odločbi priznano pravico do neplačanega očetovskega dopusta in niso izkoristili več kot 50 dni neplačanega očetovskega dopusta ali očetje, ki lahko pravico do neplačanega očetovskega dopusta še zahtevajo z vlogo, pri čemer je meja starost otroka manj kot 3 leta. Ta ureditev velja ne glede na to, kaj so očetje v prejšnji vlogi "označili" glede neplačanega očetovskega dopusta. 

Za tiste očete, ki imajo otroka starejšega od treh let, pa nova ureditev ne velja, saj pravice do neplačanega dopusta, ki se je sedaj delno preoblikovala v plačani dopust, več nimajo oziroma je ne morejo uveljavljati. 

Očetovski dopust se uveljavlja na centru za socialno delo z vlogo. V vlogi še ni potrebno navesti datumov izrabe za dodatnih 5 plačanih dni, ki jih oče porabi v strnjenem nizu, po izrabi pa oče sporoči datume na center za socialno delo zaradi izplačila nadomestila.

Povzeto po pojasnilu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dostopnem tukaj.

  • Od 1. 1. 2016 dalje imajo očetje pravico do očetovskega dopusta v trajanju 70 koledarskih dni, in sicer je 20 dni očetovskega dopusta plačanega, saj država zagotavlja očetovsko nadomestilo, za ostalih 50 dni pa država zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne plače.
    Od 1. 1. 2016 dalje imajo očetje pravico do očetovskega dopusta v trajanju 70 koledarskih dni, in sicer je 20 dni očetovskega dopusta plačanega, saj država zagotavlja očetovsko nadomestilo, za ostalih 50 dni pa država zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne plače.