Menu

Oprostitev plačila prispevkov za zaposlitev starejših od 55 let

16. 12. 2015

Od 1. 1. 2016 dalje je mogoča oprostitev plačila prispevkov delodajalca za zaposlitev oseb, starejših od 55 let po Zakonu o interventnem ukrepu na področju trga dela

V Uradnem listu je bil dne 27. 11. 2015 objavljen Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD, Ur. l. RS, št. 90/2015). Z zakonom se zaradi spodbujanja zaposlovanja določa začasna spodbuda za zaposlovanje starejših brezposelnih oseb. Tako lahko po omenjenem zakonu delodajalec, ki v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017 sklene pogodbo o zaposlitvi z brezposelno osebo, starejšo od 55 let, ki je najmanj šest mesecev pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, za prvih 24 mesecev zaposlitve oproščen plačila prispevkov delodajalca za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti in zavarovanje za starševsko varstvo.

Do oprostitve prispevkov je upravičen delodajalec, ki:

-        zadnje tri mesece pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi z brezposelno osebo ni začel postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali odpovedal pogodbe o zaposlitvi delavcem iz poslovnih razlogov,

-        pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi z brezposelno osebo ni imel blokiranega transakcijskega računa 30 ali več zaporednih dni in

-        je v zadnjih šestih mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi z brezposelno osebo redno izplačeval plače in plačeval obvezne prispevke za socialno varnost zaposlenim.