Menu

Spremembe Zakona o minimalni plači

7. 12. 2015

Sprememba definicije osnovne plače

V Uradnem listu RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015 je bil objavljen Zakon dopolnitvi Zakona o minimalni plači (ZMinP-A), s katerim je bila spremenjena definicija osnovne plače. Tako se od 1.1.2016 dalje v minimalno plačo ne vštevajo več dodatek za nočno delo, dodatek za delo v nedeljo in dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu.