Menu

Objavljeno Javno povabilo za izbor programov javnih del 2016

15. 12. 2015

Na voljo je približno 21,5 milijona evrov

Na spletni strani Zavoda za zaposlovanje je bilo 14. decembra 2015 objavljeno prvo od dveh javnih povabil za izbor programov javnih del za leto 2016. Na voljo je približno 21,5 milijona EUR za predvidenih 3.800 vključitev dolgotrajno brezposelnih v programe, ki jih bodo izvajali neprofitni delodajalci. Javno povabilo je odprto od 17. 12. 2015 do porabe razpoložljivih sredstev, najkasneje do 7. 10. 2016. Drugo javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2016 bo predvidoma objavljeno v januarju prihodnje leto.

Javno povabilo omogoča neprofitnim delodajalcem sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del. Programi se lahko izvajajo na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih. Na javno povabilo se lahko prijavijo neprofitni delodajalci, ki so izvajalci programov javnih del.

V javna dela se bodo lahko vključevali dolgotrajno brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem bodo imeli prednost tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja.

Na podlagi sedaj objavljenega prvega od dveh javnih povabil za izbor javnih del se bodo v letu 2016 v programe na vseh področjih lahko vključevali dolgotrajno brezposelni z nižjo ravnjo izobrazbe (končano ali nedokončano osnovno šolo, nižjo ali srednjo poklicno šolo). V programe socialnega varstva in v razvojne programe za spodbujanje socialnega podjetništva pa se bodo lahko vključili dolgotrajno brezposelni ne glede na raven svoje izobrazbe. Na zavodu pričakujejo, da bodo vključitve brezposelnih v programe možne v začetku januarja 2016.

Več o povabilu si lahko preberete na spletni strani Zavoda za zaposlovanje