Menu

Prvi izziv 2015

1. 12. 2015

Subvencija za zaposlitev mladih brezposelnih

Na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je bilo 30. novembra 2015 objavljeno javno povabilo za pridobitev subvencije za zaposlitev mladih brezposelnih iz vzhodne regije. Pridobitev subvencije v višini 7.250,00 € lahko pridobijo delodajalci, ki zaposlijo osebo, mlajšo od 30 let (stari od 15 do največ 29 let in 364 dni), ki ima stalno prebivališče v kohezijski regiji vzhodna Slovenija, je najmanj 3 mesece prijavljena med brezposelnimi ter se ne izobražuje ali usposablja.

Delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj 15 mesecev neprekinjeno in vključuje tudi 3-mesečno poskusno delo.

Ponudbo na javno povabilo lahko predložijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, najmanj 1 leto registrirane za opravljanje dejavnosti v Sloveniji, in imajo vsaj enega zaposlenega ali je samozaposlena oseba ter izpolnjuje še vse druge pogoje za prijavo.

Več o programu lahko preberete na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.