Menu

Razširjena veljavnost Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo

2. 11. 2015

V Uradnem listu RS, št. 80/2015 z dne 26. 10. 2015 je bil objavljen sklep o ugotovitvi razširjene veljavnost celotne Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije, sklenjene dne 19. 1. 2015, na vse delodajalce, ki kot glavno dejavnost opravljajo dejavnosti, za katere je sklenjena kolektivna pogodba.

 

 

Ekonomsko socialni svet obravnaval predlog sprememb in dopolnitev ZPIZ-2

 

Ekonomsko socialni svet je 21. 10. 2015 obravnaval kompromisni predlog sprememb in dopolnitev Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Ministrstvo za delo je pripravilo predlog, v katerem se zasleduje cilj ureditve dvojnega statusa za vse zavarovance, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev ter bi želeli nadaljevati z delom in dejavnostjo in hkrati prejemati pokojnino.

Po predlogu naj bi se samostojni podjetnik lahko upokojil ter še nadalje opravljal dejavnost, če:

·       je dopolnil najmanj 63 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa,

·       je dejavnost opravljal najmanj 12 mesecev pred upokojitvijo,

·       v času upokojitve, ko nadaljuje z dejavnostjo, zaposluje najmanj eno osebo za nedoločen čas s polnim delovnim časom,

·       če ima (ves čas dvojnega statusa) poravnane vse prispevke (za sebe in za svoje zaposlene) za socialno varnost.

Samostojni podjetnik se lahko upokoji ter prejema polno pokojnino in nadaljuje z dejavnostjo, če je dopolnil najmanj 65 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa. V tem primeru pa ne rabi izpolnjevati ostalih pogojev.

Vse osebe bodo morale plačevati polne prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Vsi, ki so uveljavljali izvzem iz zavarovanja po ZPIZ-1, in ki se jim je že dvakrat podaljšal rok za uskladitev dvojnega statusa (ZMEPIZ-1), bodo še naprej lahko prejemali pokojnino in opravljali dejavnost. Po novem pa bodo morali plačevati višji pavšalni prispevek, kot do sedaj, in sicer v višini polovice polnega prispevka za PIZ od najnižje pokojninske osnove.

 

Za vse ostale zavarovance se uvaja možnost pridobitve 20% predčasne ali starostne pokojnine, in sicer za vse, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev starostne ali predčasne pokojnine. To možnost bodo imeli tudi vsi, ki izpolnjujejo pogoje po starih predpisih (ZPIZ, ZPIZ-1). Še naprej pa bodo vsi zavarovanci imeli možnost, da se delno upokojijo ali delno reaktivirajo za najmanj 4 ure dnevno (in ne za 2 uri kot je bilo navedeno v prvotnem predlogu).

 

Več najdete tukaj.