Menu

Novosti na področju zaposlovanja

26. 10. 2015

Številne novosti, ki bodo okrepile in izboljšale sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje

Na Zavodu za zaposlovanje si skupaj z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prizadevajo v najkrajšem času objaviti javna povabila za usposabljanje na delovnem mestu in subvencionirano zaposlitev brezposelnih.

Pomembne novosti pri črpanju sredstev Evropskega socialnega sklada v obdobju do leta 2020:

Vključevanje ranljivih skupin brezposelnih

Sredstva bodo namenjena ranljivim skupinam brezposelnih:

 • dolgotrajno brezposelnim,    
 • starejšim od 50 let in
 • nižje izobraženim brezposelnim (s končano ali nedokončano osnovno šolo, torej z doseženo izobrazbo največ na ravni ISCED 2).

Posebna sredstva bodo namenjena tudi mladim brezposelnim do 30. leta.

Vzhodna in zahodna kohezijska regija

Sredstva se bodo delila na vzhodno in zahodno kohezijsko regijo:

 • Delitev ni povezana s sedežem delodajalca, temveč z naslovom stalnega prebivališča brezposelne osebe.

Objava prostega delovnega mesta

Za tesnejše sodelovanje z delodajalci bo odslej obvezna objava prostih delovnih mest za subvencionirano zaposlitev pri Zavodu.

 • Tako vam bodo lahko napotili brezposelne iz ciljnih skupin javnega povabila, katerih vključitev v program je smiselna (hkrati bodo upoštevali razpoložljivost sredstev glede na kohezijsko regijo njihovega stalnega prebivališča).
 • Predlagali boste lahko tudi svoje kandidate, za katere veste, da sodijo v ciljno skupino brezposelnih. 

Prednost pri vključevanju v programe

Prednost pri vključevanju ciljnih skupin brezposelnih v programe aktivne politike zaposlovanja bodo dajali:

 • osebam, ki v zadnjih 2 letih še niso bile vključene v noben program,
 • osebam z večjimi možnostmi za uspešen zaključek programa,
 • osebam z večjimi možnostmi za zaposlitev oziroma nadaljevanje zaposlitve po zaključku programa,
 • osebam s socialnimi in zdravstvenimi ovirami in
 • osebam, ki so dlje časa prijavljene med brezposelnimi pri Zavodu.


Vir: http://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/1341.