Menu

Dva nova pravilnika

1. 9. 2015

Otroci, mladi in noseče ter doječe delavke

V Uradnem listu RS sta bila dne 28. 8. 2015 objavljena dva nova pravilnika s področja varnosti in zdravja pri delu, in sicer Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb ter Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter doječih delavk, ki sta začela veljati naslednji dan.

V Pravilniku o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter doječih delavk so glede na prej veljavni pravilnik, ki je določal le prepoved izpostavljenosti dejavnikom, če iz ocene tveganja izhaja tveganje za zdravje delavke in zdravje otroka, določene tudi splošne prepovedi izpostavljenosti. V okviru tega so določeni dejavniki tveganja in delovni pogoji, ki jim noseča delavka in doječa delavka ne smeta biti izpostavljeni. Noseča delavka v nobenem primeru ne sme biti izpostavljena hiperbarni atmosferi (npr. potapljanje, zaprti prostori pod tlakom), toksoplazmozi, virusu rdečk (razen če je bila delavka cepljena proti rdečkam), svincu in njegovim spojinam, ki se lahko absorbirajo v telesu ter podzemnemu rudarskem delu, doječa delavka pa ne sme biti izpostavljena svincu in njegovim spojinam, ki se lahko absorbirajo v telesu ter podzemnemu rudarskem delu. Drugače so glede na prej veljavni pravilnik opredeljena tudi  tveganja, postopki in delovni pogoji, ki jim noseča delavka, delavka, ki je pred kratkim rodila ter doječa delavka, ne sme biti izpostavljena, če iz ocene tveganja izhaja tveganje za zdravje delavke in zdravje otroka.

V Pravilniku o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb je drugače opredeljen otrok oz. mladostnik. Otrok je oseba pod 16 letom starosti ali oseba, ki je vključena v obvezno redno šolanje, mladostnik pa oseba, stara vsaj 16 let ter ne več kot 18 let in ni več vključena v obvezno redno šolanje. Lažja dela lahko po pravilniku še vedno opravlja otrok, ki je dopolnil starost 13 let. Spremenjeni so dejavniki, ki jim mlada oseba oz. mladostnik ne sme biti izpostavljen. Z razliko od prej veljavnega pravilnika ni več določenih del, ki jih mlada oseba oz. mladostnik ne sme opravljati, določeno je le, da da se ne sme opravljati drugih del, pri katerih iz ocene tveganja izhaja, da lahko škodljivo vplivajo na njegovo varnost, zdravje in razvoj.